Free school meals - photo of a cooked dinner

Mae Tîm Dysgu Oedolion Cyngor Caerdydd wedi creu ryseitiau syml y gallwch eu dilyn gartref gan ddefnyddio cynhwysion cost isel a allai fod gennych eisoes, neu’n debyg i’r rhai a geir mewn bocsys a ddarperir gan fanciau bwyd.

Gallwch weld y cyfan ar eu Sianel You Tube yma.