Help gyda rheoli eich arian a’ch dyledion

Gall delio â materion ariannol beri dryswch, ond os nad ydych yn deall sut mae pethau fel credyd neu forgeisi’n gweithio, gallech fod ar eich colled yn ariannol neu’ch cael eich i ddyled.

Os ydych yn cael trafferth i reoli eich arian, gallwn gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, cynyddu incwm a rheoli dyledion.

Dod â’r newyddion diweddaraf i chi

  • Popeth
  • Newyddion

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad o £100 gan eu cyngor lleol i’w roi tuag at eu biliau tanwydd gaeaf ar y grid o 13 Rhagfyr 2021. Mae cynllun Llywodraeth Cymru yn agored i aelwydydd lle mae un person o oedran gweithio yn derbyn budd-daliadau lles sy’n ddibynnol ar brawf modd unrhyw bryd rhwng 1 Rhagfyr… View Article

Oes gennych blentyn ag anabledd ac eisiau cyngor ar fudd-daliadau anabledd?

Oes gennych blentyn ag anabledd ac eisiau cyngor ar fudd-daliadau anabledd?

Grant Caledi i Denantiaid

Mae’r grant hwn gan Lywodraeth Cymru ar agor ar gyfer ceisiadau a’i ddiben yw helpu pobl sydd ag ôl-ddyledion rhent oherwydd effaith pandemig Covid-19.