Cronfa Argyfwng Dewisol Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd

The Hub logo | Logo yr Hyb

Ydych chi’n cael trafferth talu am atgyweiriadau i nwyddau neu brynu eitemau hanfodol newydd? Ydych chi’n methu â thalu eich biliau tanwydd neu ychwanegion?

Mae Cronfa Argyfwng Dewisol Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd wedi’i lansio i gefnogi’r rhai mwyaf anghenus.

Mae’r gronfa ar gael i unigolion a theuluoedd sy’n profi caledi difrifol, pan fydd na fydd unrhyw opsiwn arall ar gael.  Gall helpu gyda threuliau fel talu am hanfodion fel nwy a thrydan, am atgyweiriadau hanfodol i bopty neu beiriant golchi, ar gyfer dodrefn hanfodol neu offer i fynd i’r afael ag amddifadedd digidol.

Cewch eich cefnogi gan dîm Cyngor Ariannol y Cyngor, a fydd yn eich ffonio i drafod amgylchiadau eich cartref ac ystyried ffyrdd o wneud y mwyaf o’ch incwm drwy gael gafael ar grantiau, gostyngiadau a budd-daliadau, helpu i ddelio ag unrhyw ddyledion sydd gennych, a rhoi arweiniad i wneud cais am y gronfa, os nad oes unrhyw opsiwn arall ar gael.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i wneud cais, cysylltwch â’r Tîm Cyngor Ariannol

Llinell Gynghori ar Arian 02920 871 071