Ein polisi cwcis

Ffeiliau yw cwcis sy’n cael eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu ddyfais mynediad arall o wefan, y gellir ei gweld yn ddiweddarach gan yr un wefan honno.  Nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi ac ni ellir eu defnyddio i adnabod defnyddiwr unigol.

Rydym yn defnyddio cwcis i roi gwybodaeth ddienw i ni am sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac i’n helpu ni i wybod beth maen nhw’n ei weld yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol ar ein gwefan.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn ddiofyn.  Fodd bynnag, os ydych yn anghyfforddus gyda chwcis, efallai y gallwch osod eich porwr gwe i wrthod pob cwci neu i roi gwybod i chi pan anfonir cwci i’ch cyfrifiadur – yna gallwch ddewis a ydych am dderbyn y cwci ai peidio.

Nodwch, drwy wrthod ein cwcis neu analluogi cwcis yn y dyfodol, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhannau penodol neu nodweddion penodol o’n gwefan.

Cwcis yr ydym yn defnyddio ar y wefan hon

Cwcis hanfodol

Mae rhai cwcis yn hanfodol er mwyn i chi allu profi ymarferoldeb llawn ein gwefan.  Maent yn caniatáu i ni gynnal sesiynau defnyddwyr ac atal unrhyw fygythiadau diogelwch.  Nid ydynt yn casglu nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol.

 

Cwci Disgrifiad
wp-settings-{user} Wedi’i ddefnyddio i gadw gosodiadau gweinyddol WordPress defnyddwyr
wp-settings-time-{user} Amser pryd y gosodwyd gosodiadau WordPress
cookie_notice_accepted I wirio a yw caniatâd wedi’i ddewis i gymhwyso cwcis nad ydynt yn hanfodol
cookieconsent_status I wirio a oes angen dangos y faner dewis cwcis ai peidio
wp-wpml_current_language Darparu’r cynnwys yn newis iaith y defnyddwyr

Cwcis ystadegol

Mae’r cwcis hyn yn storio gwybodaeth fel nifer yr ymwelwyr â’r wefan, nifer yr ymwelwyr unigryw, pa dudalennau o’r wefan yr ymwelwyd â nhw, ffynhonnell yr ymweliad ac ati.  Mae’r data hwn yn ein helpu i ddeall a dadansoddi pa mor dda y mae’r wefan yn perfformio a lle mae angen ei gwella.

Cwci Disgrifiad
_ga Mae’r cwci hwn wedi’i osod gan Google Analytics.  Defnyddir y cwci i gyfrifo data ymwelwyr, sesiynau, ymgyrchoedd a chadw golwg ar ddefnydd o’r safle ar gyfer adroddiad dadansoddeg y safle.  Mae’r cwcis yn storio gwybodaeth yn ddienw ac yn neilltuo rhif a gynhyrchir ar hap i adnabod ymwelwyr unigryw.
_gat Mae’r cwcis hyn yn cael eu gosod gan Google Universal Analytics i gyfyngu’r gyfradd ceisiadau er mwyn lleihau ar gasglu data ar wefannau traffig uchel.
_gid Mae’r cwci hwn wedi’i osod gan Google Analytics.  Defnyddir y cwci i storio gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan ac mae’n helpu i greu adroddiad dadansoddeg o sut mae’r wefan yn gwneud.  Mae’r data a gasglwyd yn cynnwys y nifer o ymwelwyr, y ffynhonnell y maent wedi dod ohoni, a’r tudalennau yr ymwelwyd â nhw ar ffurf ddienw.
_fbp Facebook Pixel (a elwir hefyd yn Facebook Retargeting Pixel).

Mae’r cod yn nodi ymwelwyr dienw ar y safle ac yn cyfateb y data gyda’r data sydd ar gael ar bob defnyddiwr ar Facebook. Nid yw Facebook yn datgelu unrhyw wybodaeth bersonol am yr unigolion y maent yn ei chasglu drwy’r picsel.Darllenwch bolisi data Facebook.

Gallwch addasu sut mae hysbysebion yn cael eu targedu atoch yn seiliedig ar eich gweithgarwch ar neu oddi ar Facebook gan ddefnyddio Gosodiadau Facebook.

Cwcis a osodir gan safleoedd Trydydd Parti

I gefnogi ein gwefannau, rydym weithiau’n ymgorffori lluniau a chynnwys fideo o wefannau fel Facebook a Twitter.  O ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â thudalen gyda chynnwys wedi’i wreiddio o, er enghraifft, Facebook, efallai y byddwch yn cael cwcis o’r gwefannau hyn.  Dydy’r wefan hon ddim yn rheoli lledaeniad y cwcis hynny. Dylech edrych ar y wefan trydydd parti berthnasol i gael rhagor o wybodaeth am y rhain.

Newid eich caniatâd

Gallwch dynnu’n ôl eich caniatâd cwcis drwy ddiweddaru fy nghaniatâd.