Newyddion a chyhoeddiadau

The Hub logo | Logo yr Hyb
  • Popeth
  • Newyddion

Credyd Cynhwysol yng Nghaerdydd o fis Hydref 2023

Os ydych chi’n derbyn Credydau Treth yn unig, heb fudd-daliadau eraill hefyd, cyn bo hir byddwch yn derbyn llythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn gofyn i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol i ddisodli’ch credydau treth.

Grant Hanfodion Ysgol (Grant Datblygu Disgyblion yn Flaenorol)

Bydd y Grant Hanfodion Ysgol yn disodli’r Grant Datblygu Disgyblion o 1 Gorffennaf 2023 ar gyfer blwyddyn academaidd 2023 i 2024

Ydych chi’n berson sengl o Oedran Pensiwn y Wladwriaeth, neu’n gwpl o Oedran Pensiwn y Wladwriaeth? Gallech fod yn colli allan ar £££ bob wythnos.

Hyd yn oed os ydych chi’n berchen ar eich cartref eich hun neu fod gennych gynilion neu bensiwn preifat, gallech fod yn gymwys i gael incwm ychwanegol

Cynnydd Costau Ynni 1 Hydref 2022

Peidiwch â thalu mwy nag sydd ei angen! Darllenwch eich mesurydd nawr ac anfon y darlleniad at eich cyflenwr i sicrhau eich bod yn cael eich bilio’n gywir.

Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru 2022-23

Bydd un taliad o £200 yn cael ei wneud i aelwydydd cymwys, gyda cheisiadau’n agor o 26 Medi 2022, a thaliadau’n cael eu gwneud o fis Hydref ymlaen.

Cefnogaeth i Deuluoedd yn ystod yr Haf

Mae amrywiaeth o gymorth i helpu gyda chostau yn ystod gwyliau’r haf a thu hwnt.   Prydau Ysgol am Ddim  Llinell Gymorth – 029 2087 1071 ar-lein yma   Taleb Cychwyn Iach  i brynu bwydydd iach a llaeth i blant ifanc ac yn ystod beichiogrwydd ar-lein yma rhif ffôn 0300 330 7010   Haf o… View Article