Cyfrifon Banc

The Hub logo | Logo yr Hyb

Os nad oes cyfrif banc gennych, mae rhesymau cynyddol pam efallai y byddech awydd agor un, fel:

  • Rhaid talu llawer o fudd-daliadau, gan gynnwys Credyd Cynhwysol, i gyfrif banc
  • Mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr yn talu cyflogau i gyfrif banc
  • Os byddwch yn talu biliau drwy ddebyd uniongyrchol byddwch yn aml yn cael gostyngiad
  • Mae taliadau’n gyflymach na chyfrifon Swyddfa’r Post

Os ydych chi’n credu na chewch chi gyfrif banc am fod hanes credyd gwael gennych, mae llawer o fanciau bellach yn cynnig cyfrifon sylfaenol iawn.

Os ydych yn cael trafferth i gyflenwi’r prawf adnabod (ID) sydd ei angen arnoch i agor cyfrif, os ydych yn hawlio Gostyngiad Treth Gyngor neu Fudd-dal Tai, gallwn ddarparu llythyr i wirio eich ID.

Gallwn hefyd eich helpu i gael copïau o’ch bil Treth Gyngor os oes angen.

Cysylltwch â ni am ragor o fanylion.

Llinell Gynghori ar Arian 02920 871 071