Cyn-filwyr, Lluoedd Arfog a’u teuluoedd

The Hub logo | Logo yr Hyb

Mae’r Hyb yn cynnig Cyngor arbenigol Cyn-filwyr/Lluoedd Arfog a’u teuluoedd.

Gallwn helpu gyda:

Budd-daliadau – cwblhau ceisiadau, rhoi cyngor ar hawl i fudd-daliadau’n benodol i’r Lluoedd Arfog

Tai – Eich helpu i gael lle ar y Rhestr Aros Gyffredin am eiddo cyngor a chymdeithasol a’ch helpu i ddod o hyd i eiddo rhent preifat

Cyflogaeth – eich helpu chi i gael hyfforddiant, help gyda CVs a dod o hyd i waith

Rydym yn helpu gyda llawer mwy! Dim ond cysylltu â ni sydd raid!

Rydyn ni’n gweithio gydag elusennau amrywiol felly os na allwn ni helpu rydyn ni’n nabod rhywun sy’n gallu.

Cysylltwch â’r arbenigwyr cyn-filwyr

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 029 2087 1071 neu 07980 953539

neu e-bostiwch cyngorigynfilwyr@caerdydd.gov.uk