Wedi colli eich swydd neu’n di-waith

The Hub logo | Logo yr Hyb

Incwm pan fyddwch wedi gorffen gwaith

Pan fyddwch allan o waith, mae’n debygol y bydd hawl gennych i gael rhai budd-daliadau, credydau neu lwfansau.

Os ydych newydd orffen gweithio efallai y byddwch yn gymwys i hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ar Ffurf Newydd. Os ydych yn gymwys, efallai y byddwch hefyd yn gallu hawlio Credyd Cynhwysol, sy’n cyfuno 6 o fuddion blaenorol ac sy’n cynnwys cymorth i bobl sy’n chwilio am waith.

Os credwch eich bod wedi cael eich trin yn annheg yn y gwaith, neu eich bod yn cael anawsterau gyda chyflogwr presennol neu flaenorol, siaradwch â Cyngor ar Bopeth. Gallan nhw eich helpu i ddeall eich hawliau yn y gwaith a sut i ddelio â phroblemau yn y gweithle.

Llinell Gynghori ar Arian 02920 871 071

Helpu i’ch cael yn ôl i weithio

Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith

I mewn I waith

Gall ein tîm mewnol Tîm I Mewn i Waith eich helpu i chwilio am waith, diweddaru CVs, a’ch helpu i ddod o hyd i hyfforddiant a chyfleoedd eraill.

Gallwch hefyd weld a gwneud cais am y swyddi cyngor gwag diweddaraf ar-lein.

Sgwrsio gyda chynghorydd

Defnyddiwch ein sgwrs fyw i siarad â chynghorydd I Mewn i Waith.

Sgwrsio byw

*Monday to Friday **am – **pm.

Dyddiadau hyfforddi sydd ar y gweill

RSS Intowork events

  • An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.