Wedi colli eich swydd neu’n di-waith

The Hub logo | Logo yr Hyb

Incwm pan fyddwch wedi gorffen gwaith

Pan fyddwch allan o waith, mae’n debygol y bydd hawl gennych i gael rhai budd-daliadau, credydau neu lwfansau.

Os ydych newydd orffen gweithio efallai y byddwch yn gymwys i hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ar Ffurf Newydd. Os ydych yn gymwys, efallai y byddwch hefyd yn gallu hawlio Credyd Cynhwysol, sy’n cyfuno 6 o fuddion blaenorol ac sy’n cynnwys cymorth i bobl sy’n chwilio am waith.

Os credwch eich bod wedi cael eich trin yn annheg yn y gwaith, neu eich bod yn cael anawsterau gyda chyflogwr presennol neu flaenorol, siaradwch â Cyngor ar Bopeth. Gallan nhw eich helpu i ddeall eich hawliau yn y gwaith a sut i ddelio â phroblemau yn y gweithle.

Llinell Gynghori ar Arian 02920 871 071

Helpu i’ch cael yn ôl i weithio

Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith

Gall ein tîm mewnol Tîm I Mewn i Waith eich helpu i chwilio am waith, diweddaru CVs, a’ch helpu i ddod o hyd i hyfforddiant a chyfleoedd eraill.

Gallwch hefyd weld a gwneud cais am y swyddi cyngor gwag diweddaraf ar-lein.

I mewn I waith

Caerdydd ar Waith

Swyddi Gweinyddol Dros Dro gyda Chyngor Caerdydd

Caerdydd Ar Waeth

Academi Gofalwyr Caerdydd

Mae Academi Gofalwyr Caerdydd yn recriwtio ac yn hyfforddi Gweithwyr Gofal newydd ar gyfer sector gofal cymdeithasol y ddinas.

·         Swyddi ar gael nawr

·         Gwersi gyrru am ddim

·         Gwiriad GDG am ddim

Cardiff Cares logo

Gwirfoddoli Caerdydd

Dewch o hyd i gyfleoedd, sefydliadau a chymorth gwirfoddoli yng Nghaerdydd.

Gwirfoddoli Caerdydd

Dyddiadau hyfforddi sydd ar y gweill

RSS Intowork events

  • An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.