Cysylltu â ni

The Hub logo | Logo yr Hyb

Rydym yma i’ch helpu

Gall ein staff hyfforddedig weithio allan pa gymorth sydd ar gael i chi’

Beth bynnag yw eich ymholiad rydym yma i helpu.
Os nad ydym yn gwybod yr ateb, byddwn yn eich rhoi ar y trywydd iawn at rywun sydd yn gwybod.

Drwy roi’ch manylion cyswllt i ni, rydych yn gwybod y bydd y tîm Cyngor Ariannol yn cysylltu â chi. Os newidiwch eich meddwl neu am dynnu’ch caniatâd i ni gysylltu’n ôl, e-bostiwch HybCynghori@caerdydd.gov.uk

Anfonwch neges

Cysylltwch â ni ar-lein a byddwn yn dod yn ôl atoch.

  Rhowch alwad i ni

  Dydd Llun i Ddydd Mercher: 9am i 6pm

  Dydd Iau: 10am i 7pm

  Dydd Gwener: 9am i 6pm

  Dydd Sadwrn: 9am i 5.30pm

  Dewch i ymweld â ni

  Dewch i’n sesiynau galw heibio yn Hyb y Llyfrgell Ganolog neu un o’n Cymorthfeydd Allgymorth.

  Photo of Butetown Hub