Gall ein hymgynghorydd helpu gydag Pobl sâl neu anabl a chynhalwyr, Taliad Annibyniaeth Bersonol, Llwfans Cyflogaeth a Chymorth ac Llwfans Gweini

  • Hawlio [gwneud cais]
  • Ail-ystyried (gofyn i benderfyniad gael ei edrych arno eto)
  • Apeliadau a gwrandawiadau tribiwnlys

Gallwn drefnu Ymweliadau â’r cartref os na allwch fynd i’ch Hyb lleol.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â 029 2087 1071 neu e-bostiwch cymorthbudd-dalanabledd@caerdydd.gov.uk