Ydy’ch plentyn yn dechrau’r ysgol ym mis Medi? Gallech fod â hawl i Brydau Ysgol am Ddim, a gallech gael hawl i gael talebau archfarchnad iddynt dros wyliau’r haf

 

Gweler yma am fanylion o pwy all wneud cais a sut i wneud cais