Mae tîm Cyngor Ariannol Caerdydd allan mewn cymunedau dros yr haf i helpu trigolion i ddeall Credyd Cynhwysol.

Fel rhan o symud hawlwyr ‘budd-daliadau etifeddol’ draw i Gredyd Cynhwysol, mae miloedd o aelwydydd yn y ddinas eisoes wedi symud i Gredyd Cynhwysol, a bydd llawer mwy yn cael eu symud dros y misoedd nesaf i ddisodli’r hen drefn o hawlio.  Y budd-daliadau ‘etifeddol’ y bydd y newidiadau’n effeithio arnyn nhw fydd  Credyd Treth Gwaith, Credyd Treth Plant, Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm.

Bydd y tîm yn ymweld â hybiau, llyfrgelloedd ac adeiladau cymunedol eraill ledled y ddinas drwy gydol yr haf i roi gwybodaeth a chyngor am y newidiadau, ac i gynnig cymorth i gwsmeriaid sy’n ansicr beth fydd y newidiadau yn ei olygu iddyn nhw.

 

Bydd ymwelwyr â’r sioeau teithiol yn cael cyfle i gymryd rhan mewn raffl i ennill taleb siopa gwerth £150.  Bydd y raffl yn cael ei thynnu ar ddiwedd y rhaglen sioeau teithiol.

Dyma fanylion y rhaglen:

 

Dydd Gwener, 5 Gorffennaf         Hyb y Tyllgoed                       9am – 5pm

Dydd Gwener, 5 Gorffennaf         Hyb Grangetown                   1.30pm – 4.30pm

Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf      Hyb Ystum Taf a Gabalfa      9am – 1pm

Dydd Mawrth, 23 Gorffennaf      Hyb y Llyfrgell Ganolog        9am – 5pm

Dydd Gwener, 26 Gorffennaf       Hyb Ystum Taf a Gabalfa     9am – 1pm

Dydd Llun, 29 Gorffennaf            Hyb Trelái a Chaerau             9am – 1pm

Dydd Mawrth, 30 Gorffennaf      Hyb Grangetown                   1.30pm – 4.30pm